CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

Tin tức Cty Chín Rồng » Tin tuyển dụng


Tuyển Cộng tác viên kinh doanh các sản phẩm trái cây ( 28/11/2014 10:06 )

Ứng viên nhận thấy mình phù hợp với công việc và môi trường làm việc tại công ty có thể nộp hồ sơ dự tuyển: Lưu ý: Chỉ nhận ứng viên Nữ có tuổi đời dưới 25, Nộp hồ sơ trước ngày: 10/12/2014.


Tuyển nhân viên kinh doanh dự án CNTT ( 02/10/2014 10:01 )

Ứng viên nhận thấy mình phù hợp với công việc và môi trường làm việc tại công ty có thể nộp hồ sơ dự tuyển: Lưu ý: Chỉ nhận ứng viên Nữ có tuổi đời dưới 27, Nộp hồ sơ trước ngày: 20/08/2014 Yêu cầu: Nữ dưới 28 tuổi


Tuyển dụng ứng viên PHP, VFX ( 29/09/2014 09:58 )

Sáng tạo, chuyên nghiệp và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng đó là những giá trị và mục tiêu trong từng sản phẩm công nghệ của Cty CHÍN RỒNG. Ứng viên nhận thấy mình phù hợp với công việc và môi trường làm việc tại công ty có thể nộp hồ sơ dự tuyển: Lưu ý: Chỉ nhận ứng viên Nam/Nữ có tuổi đời dưới 29, Nộp hồ sơ trước ngày: 05/08/2014