CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

Tin tức Cty Chín Rồng


[Vv] Tăng thêm dung lượng và giảm giá Hosting

Tin tức & truyền thông - 16/11/2015 16:36


Với mục tiêu chất lượng dịch vụ hàng đầu và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hiệu quả và chuyên nghiệp. Doanh nghiệp lưu trữ đạt chuẩn Tier3 hàng đầu Việt Nam.

Cty CHÍN RỒNG thông báo tăng thêm dung lượng hosting và giảm giá thành thuê bao hàng tháng như hình dưới.

Lưu ý: Các khách hàng chưa đến kỳ gia hạn tiếp theo chưa được áp dụng chính sách này.