CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

Tin tức Cty Chín Rồng


Hồ sơ năng lực công ty Chín Rồng

Năng lực - 16/10/2014 21:48


Không ngừng sáng tạo, am hiểu khách hàng”. Cty CHÍN RỒNG đã tập hợp những kỹ sư chuyên nghiệp, đam mê công nghệ luôn sáng tạo nên các phần mềm chất lượng để phù hợp với nhu cầu từng đối tác tại địa phương và ngoài nước. Chúng tôi cam kết có đầy đủ năng lực để thực hiện những dự án của quý khách hàng.

Download hồ sơ năng lực công ty Chúng Tôi tại đây.

Trân trọng