CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

Tin tức Cty Chín Rồng » Hồ sơ năng lực


Hồ sơ năng lực công ty Chín Rồng ( 17/10/2014 11:32 )

“Không ngừng sáng tạo, am hiểu khách hàng”. Cty CHÍN RỒNG đã tập hợp những kỹ sư chuyên nghiệp, đam mê công nghệ luôn sáng tạo nên các phần mềm chất lượng để phù hợp với nhu cầu từng đối tác tại địa phương và ngoài nước.