CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

projects

CCLUB.VN

Nội dung

CCLUB KARAOKE - TRÀ SỮA

Số 22, Nguyễn Việt Hồng, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Hotline: 0710.22.23456 (Karaoke) - 0710.22.46.777 (Trà Sữa) Email: lienhe@cclub.vn

http://cclub.com.vn/