CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

services

Thiết Kế Logo bộ nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu – Yếu tố quan trọng trong phát triển hình ảnh thương hiệu.


Nhận diện thương hiệu là một hệ thống các quy chuẩn để nhận biết hình ảnh công ty, tổ chức, sản phẩm thông qua Logo và những dấu hiệu cơ bản. Các dấu hiệu được xác lập từ đầu một cách khoa học và logic. Trong bộ nhận diện thương hiệu, tất cả những giá trị liên quan đến thương hiệu, hình ảnh công ty và sản phẩm … được quy chuẩn hóa nhằm đạt hiệu quả tối đa trong phát triển thương hiệu. Có thể nói, nó là sự chuẩn mực của thương hiệu doanh nghiệp trong mọi thứ liên quan.  Điều đó tạo ra một sự thống nhất, tính chuyên nghiệp và cuối cùng là đem lại hiệu quả lớn nhất cho quá trình phát triển thương hiệu.


Chín Rồng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống bộ nhận diện thương hiệu, giúp hình ảnh thương hiệu dễ được nhận biết và in sâu trong tâm trí khách hàng.

CTY CHÍN RỐNG