CTY CHÍN RỒNG - DRAGONSBC - 9RONG

services

Shop Trái Cây CanThoFruit.Com

HOTLINE:

[Mobile]: 0909078866 HOẶC 0914.03.2203

[Office]: 07103.783.296

Website: www.canthofruit.com

www.traicaycantho.com

CHÚNG TÔI KINH DOANH

TRÁI CÂY

Sản phẩm trái cây chúng tôi kinh doanh là những loại trái cây đặc sản, vùng canh tác tốt, kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc đạt tiêu chuẩn Global GAP cho ra trái ngon và chất lượng, an toàn, đẹp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Chúng tôi chuẩn bị cung cấp các loại trái theo mùa vụ như sau:

  1. Vú sữa bơ hồng

  2. Mận đỏ xưa

  3. Chôm chôm thái
  4. Măng Cục
  5. Mãng Cầu Xiêm
  6. Sầu Riêng
  7. .......

Hãy truy cập website: www.canthofruit.com / www.traicaycantho.com để đăng ký mua hàng.

Chúng tôi chỉ bán theo đơn hàng vì số lượng cung cấp ra thị trường rất ít.